Algemeen

De OBS Arjen Roelofsskoalle is een kleine dorpsschool, met leerlingen uit Hijum en brede omgeving. Onze school is gehuisvest in een mooi nieuw gebouw (2005). Op dit moment hebben wij ongeveer 50 leerlingen op school. We bieden kwalitatief goed onderwijs aan in drie combinatiegroepen en hanteren het continurooster. Ook is de peuterspeelzaal gehuisvest in ons gebouw.

Onze school valt onder het bestuur van Onderwijsgroep Elan:

Wij zijn algemeen toegankelijk en maken geen onderscheid in levensbeschouwing, geloofsovertuiging, milieu of begaafdheid. Elke mening wordt gerespecteerd en serieus genomen. We leren onze leerlingen daarbij de grondbeginselen van een Vreedzame School.

Onze school is genoemd naar de eenvoudige Hijumer boer en sterrenkundige: Arjen Roelofs. Hij was niet alleen astronoom, maar had ook grote kwaliteiten als natuur- en wiskundige.