Oudervereniging

De OR waar staat dat voor?

De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die op de Arjen Roelofsskoalle zitten. Zij heeft als taak allerlei activiteiten van de school te organiseren, begeleiden en ondersteunen. Alle leden van de ouderraad zijn enthousiaste ouders die willen dat hun kind een leerzame, maar ook een hele leuke basischooltijd krijgt.

De ouderraad komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar. 1 keer per jaar is er een zakelijke ouderavond, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten en financien van de OR en de MR komt aan bod met haar jaarlijkse verslag.

Vlak na de zakelijke ouderavond int de penningmeester van de ouderraad de ouderbijdragen. Uit deze pot worden een tal van activiteiten gefinancierd.

Activiteiten waar de ouderraad zich o.a. mee bezighoudt zijn:

  • Coordinatie oud papier

  • Opzetten Bazaar en Feestelijke Ouderavond

  • Ondersteuning bij activiteiten van school

  • Schoolreisjes

  • Meester/juffendag 

De huidige leden van de OR zijn:

  • Bart van de Bergh: voorzitter

  • Harry Jan Feenstra: penningmeester

Verder is lid:

Riemmy Okkema

Eelco Jan Wijbenga

Rinske Steenstra 

Ilaysa van der Burg 

Een belangrijk recht van de ouderraad is het adviseren van de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad heeft het formele recht om de MR gevraagd en ongevraagd advies te geven. Heeft u vragen of wilt u zicht opgeven als ouderraadslid, dan kunt u natuurlijk deze altijd aan een van de leden stellen.