Schoolgids

Als bijlagen vindt u hier onze schoolgids en jaarkalender.

In de schoolgids gaan wij in op onze uitgangspunten, werkwijze, de sfeer op school en de resultaten van het onderwijs. Ook informeren wij u over de zorg die wij kunnen geven aan uw kind, wat u van de school kunt verwachten en wat wij van u als ouder(s/verzorger(s) verwachten. Deze schoolgids wordt vierjaarlijks herzien.

Aanvullend aan de schoolgids hanteert onze school ook een jaarkalender. Deze jaarkalender wordt jaarlijks aan alle ouders verstrekt en ook aan alle nieuwe gezinnen, bij aanmelding van hun kind. Hierin staan de jaarlijkse wijzigingen van de schoolgids, de lestijden, informatie over de groepsindeling, doorstroom voortgezet onderwijs, jaarplanning, vakanties,gymnastiektijden en extra vrije dagdelen.

Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd van harte welkom op de Arjen Roelofsskoalle voor een toelichting!

Het team van de Arjen Roelofsskoalle.