Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw Tjitske Feersma.

Als ouder kunt u in het contact met de school een probleem hebben, waar u graag met een onafhankelijk persoon over wilt spreken. Het is verstandig dit probleem eerst te bespreken met de betreffende persoon. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directeur.

Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met een buitenstaander, iemand die niet direct betrokken is bij de school. Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw verhaal en emoties.

Deze vertrouwenspersoon staat naast u als het gaat om het zoeken naar een oplossing, maar neemt het probleem niet van u over. U houdt daarin zelf de regie. Samen met u kijkt de vertrouwenspersoon naar mogelijke oplossingen, welke stappen gezet kunnen worden, en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Het kan zijn dat u alleen uw verhaal kwijt wilt, of dat u wordt doorverwezen naar een bemiddelaar of mediator.

Contactgegevens Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

mevrouw Tjitske Feersma

(gecertificeerd en geregistreerd LVV)

Telefoon: 06-12522629

e-mail:t.feersma@cedin.nl

Vertrouwensinspecteur

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs in geval van seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig fysiek of geestelijk geweld: 0900-1113111 (lokaal tarief) of 088-8051