Visie en missie

“De Arjen Roelofsskoalle laat kinderen schitteren en stralen."

Dit betekent voor onze school dat alle leerlingen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Wij proberen een open sfeer op school te creëren, waarbij ieder individueel kind uniek is en een modern onderwijsaanbod op maat kan krijgen.

Wij vinden dat het onderwijs er in eerste instantie toe moet bijdragen dat:

  • Alle leerlingen in onderling respect leren van en met elkaar
  • Alle leerlingen optimale leerresultaten behalen, met een accent op de vakgebieden, die voor een goed maatschappelijk functioneren van belang zijn.
  • Alle leerlingen goed worden voorbereid op het functioneren in een continue veranderende maatschappij, (21e eeuw-vaardigheden).
  • Alle leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid leren nemen.

Dat doen wij door:

  • op zo effectief mogelijke wijze kennis over te brengen. (O.a. door tabletonderwijs).
  • het aanbieden van een veilige leeromgeving,.
  • te differentiëren/ omgaan met verschillen tussen kinderen
  • een duidelijk doorgaande lijn te realiseren.