Peuterspeelzaal

Meertalige peuteropvang “de Troetelbeertjes”        

Deze speelleergroep is gevestigd in de Arjen Roelofsskoalle. De kinderen uit Hijum én omgeving zijn er vanaf 2 jaar welkom om te komen spelen bij juf Antsje op de dinsdag-, en vrijdagmorgen. Op deze ochtenden worden de schooltijden aangehouden.

Peuters hebben de behoefte om hun omgeving uit te breiden. De peuteropvang is dan ook een avontuurlijke plek die helemaal is gericht op de ontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt gewerkt met het themaprogramma Puk & Ko en met thema’s op het gebied van Fries-taligheid.

Peuters leren met leeftijdsgenootjes te spelen en kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm, klei en zand, maar krijgen ook expressie, bewegen en taal. Spelenderwijs ontdekken zij zo zichzelf, hun omgeving en hun mogelijkheden.

De peuteropvang biedt uw kind een goede voorbereiding op onze basisschool. Er wordt nauw samengewerkt met de kleuters wat thema’s en activiteiten betreft. Zo kan de overstap naar groep 1 heel natuurlijk en gemakkelijk verlopen, als uw kind 4 jaar wordt. De peuterleidster volgt en stimuleert uw kind in de ontwikkeling, in samenwerking met thuis. Kindgericht werken komt uit ons hart!

Voor informatie en opgave:

www.kidsfirst.nl

Ook mag u natuurlijk altijd even binnenlopen op onze locatie!