Ziek melden

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind(eren) dient u dit, bijvoorkeur voor schooltijd (tussen 8.00 uur en 8.30 uur), aan school te melden. Dit om misverstanden te voorkomen.

Bij ziekte van een meester of juf komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is zoeken we intern naar een oplossing.